قابل توجه دوازدهمی های داوطلب کنکور سراسری ۹۸

قابل توجه دوازدهمی های داوطلب کنکور سراسری ۹۸

قابل توجه دوازدهمی های داوطلب کنکور سراسری ۹۸|مشاوره تحصیلی شهداد

 

🔺دانش آموزان ملزم هستند تا قبل از ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به سامانه سوابق تحصیلی به آدرس: http://dipcode.medu.ir مراجعه نموده و مشخصات خود را مشاهده نمایند.


🔷 کد دانش آموزی، کد ملی دانش آموز می باشد که باید بدون صفرهای اولیه وارد شود و کد منطقه را قبلا از مدرسه دریافت کرده باشید.

🔻دانش آموزان در صورت مشاهده مغایرت مشخصات شناسنامه ای درسامانه سوابق تحصیلی، از تایید اطلاعات جداً خوداری نموده و در اسرع وقت جهت اصلاح آن به مدرسه مراجعه نمایید.