انتخاب رشته

تخصصی ترین انتخاب رشته

 

 

shahdad-tick انتخاب رشته توسط جناب آقای مصطفی شهداد انجام میشود
shahdad-tick انتخاب رشته با استفاده از روش های علمی و کاملا صحیح خواهد بود
shahdad-tick قبل از شروع انتخاب رشته ، معرفی رشته ها،بررسی ادامه تحصیل در داخل وخارج از کشور و بررسی موقعیت شغلی در داخل و خارج از کشور صورت میگیرد و داوطلب با شناخت کامل وارد فرایند انتخاب رشته خواهد شد
shahdad-tick هیچ خطایی در فرایند انتخاب رشته وجود ندارد و تضمین انتخاب رشته 100% بدون خطا را خواهیم داشت
shahdad-tick انتخاب رشته براساس علاقه،استعداد،هدف و در نهایت ارجحیت داوطلب صورت میگیرد
shahdad-tick انتخاب رشته بر به صورت روش ترکیبی (کامپیوتری + دستی ) انجام میشود
shahdad-tick فرایند انتخاب رشته به صورتی است که داوطلب در اولین و بهترین انتخاب خود که نمره آن را کسب کرده است قبول خواهد شد
shahdad-tick انتخاب رشته به گونه ای انجام میشود که داوطلب از تمام شانس ها،فرصت ها،احتمال ها حتی با احتمال پایین استفاده کند
shahdad-tick تضمین میکنیم که اگر داوطلب در اولویت های ابتدایی قبول نشود هیچ کس در کشور با رتبه مشابه قادر به قبولی در آن رشته نخواهد بود
shahdad-tick خدمات انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی و همه رشته ها ارائه میشود


جهت رزرو انتخاب رشتهکلیک کنید

 

انتخاب رشته سراسری

انتخاب رشته آزاد

انتخاب رشته 97

انتخاب رشته کنکور
انتخاب رشته تضمینی