مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

🔸آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از دوشنبه

🔹به‌منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده‌اند ترتیبی اتخاذ شده که در بازه زمانی ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ۹۶ بتوانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.