نفرات برتر کنکور سراسری ۹۶ | مشاوره تحصیلی شهداد

 

<<نفرات برتر کنکور سراسری ۹۶ اعلام شد>>

 

نتایج اولیه چهل و هفتمین آزمون سراسری کشور بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار گرفت.

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 96 به شرح ذيل است :

نت

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1396

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسری سال 1396

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم انسانی آزمون سراسری سال 1396

نفرات برتر گروه آزمايشي هنر آزمون سراسری سال 1396

نفرات برتر گروه آزمايشي زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1396