نکات حائز اهمیت برای داوطلبان پذیرفته شده ارشد

نکات حائز اهمیت برای داوطلبان پذیرفته شده ارشد

✳️ چهار نکته مهم درباره پذیرفته شدگان #کارشناسی_ارشد #دانشگاه_آزاد

🔹 پذيرفته‌شدگان نهایی کلیه رشته‌ها لازم است شخصاً در يكي روز‌هاي سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 شهریور ماه 96 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌نام به واحدهای ذیربط که نشاني و تلفن آنها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرسiau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.

🔹 هزینه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 1.180.000 (يك ميليون صدو هشتاد هزار) ريال به عنوان هزینه خدمات آموزشي، به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايند.

🔹 حق بيمه حوادث دانشجويي مبلغ 27500 (بيست و هفت هزار پانصد) ريال مي‌باشد كه هر پذيرفته شده بايد آن را به حسابي كه دانشگاه مشخص نموده واريز نماید.

🔹 كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كدرشته‌هاي انتخابي، از (بعدازظهر) روز دوشنبه 96/6/13 از طريق سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس قرار خواهد گرفت.